Rioleringswerken

Rioleringswerken, regenwateropvangsystemen en individuele waterzuivering

Geralds heeft als troef dat het een grondige kennis heeft van rioleringsinfrastructuur. De meeste tuinaannemers hebben hoogtens en beperkte kennis van rioleringswerken. Terwijl er bij de aanleg van een tuin bijna altijd rioleringswerken zullen moeten uitgevoerd worden. Dikwijls is het ook aanbevolen de bestaande infrastructuur te vernieuwen of aan te passen aan de huidige voorschriften. Veel gemeentes hebben specifieke voorschriften betreffende rioleringen, regenwaterrecuperatie en buffering/infiltratie, vereiste putten en aansluitvoorwaarden, afhankelijk van de plaatselijke riolerings- en waterzuiveringsinfrastructuur. Geralds helpt u graag verder met de administratieve vereisten.

Wat we doen:

·Aanleg van een nieuw rioleringsnetwerk met gescheiden stelsel RWA en DWA

·Herstelling van slecht werkende rioleringen

·Camera-inspecties

·Aansluiting op het openbaar riool

·Aanleg van septische putten, regenwaterputten, olieafscheiders, geurafsnijders, vetvangers en verliesputten

·Aanleg van pompsystemen indien het openbaar netwerk hoger gelegen ligt dan uw rioleringsstelsel

·Aanleg van buffer- en infiltratiesystemen

·Aanleg van waterzuiveringssystemen

Regenwaterrecuperatie

Er bestaan verschillende systemen om regenwater op te vangen, te filteren en te verpompen. Meestal plaatsen wij een regenwaterput in beton, maar in sommige situaties kiezen we voor kunststof. Geralds begeleidt u in het kiezen van het gepaste regenwaterrecuperatiesysteem.

Waarvoor kunt u regenwater gebruiken?

Een persoon gebruikt gemiddeld maar liefst 135 liter water per dag, maar door regenwater te gebruiken kunt u dat aantal ongeveer halveren.

·Bij toiletspoelingen, met het extra voordeel dat het zachte regenwater urineaanslag voorkomt

·In de wasmachine, met het extra voordeel dat het zachte regenwater minder wasmiddel vereist en er zich geen kalkaanslag voordoet op verwarmingselementen

·In de tuin: het zachte regenwater is beter in staat om mineralen op te nemen dan hard drinkwater